Boganmeldelse

Af; Anne-Marie Jensen

Livsboka

Livsboka er udgivet af Morbus Addison Forening (MAF) Norge

Hvis man får en kronisk diagnose, kan man øge og styrke livskvaliteten ved at have et godt kendskab til sygdommen. Det kan man bl.a. få ved at læse ”Livsboka”, der indeholder udførlige beskrivelser af diagnoserne; Addison, Adrenogenitalt syndrom (AGS), Akromegali, Cushing og Hypofysesvigt. For alle diagnoserne gælder det, at såvel symptomer som forskellige behandlings-former beskrives grundigt af speciallæger på områderne.

Derudover indeholder bogen en meget relevant og spændende artikel om de psykiske reaktioner og følgevirkninger ved diagnoserne. Artiklen er skrevet af en klinisk Psykolog, der inddrager patienthistorier og udtalelser fra pårørende, hvilket gør indholdet nærværende. For blot at nævne nogle af overskrifterne omtales bl.a. svækket korttidshukommelse og koncentration, depressive tilstande, samliv og seksualitet og psykisk stress. At indgå i det sociale liv kan for patienter med hypofyse- og binyrebarkrelaterede lidelser opleves som en vanskelig balancegang. De fleste er afhængige af kortison og må opøve sig i at bruge medicinen rigtigt. God stressmestring og god disponering af tid, kan være centrale nødvendigheder tillige med god fornemmelse for, hvor meget kortison der er til rådighed i kroppen og, hvornår der skal tilføres ekstra. Flere patienter fortæller om deres erfaringer.

Bogen er skrevet på et letforståeligt norsk, og det herlige ved norsk er, at ordene for det meste staves sådan som de lyder. ”Livsboka” fortjener at blive læst af mange, så diagnoserne bliver kendt og forstået af endnu flere. Patienter, pårørende, familie og venner kan med fordel læse udvalgte artikler og fagfolk hele bogen.

God fornøjelse.
Anne-Marie Jensen

Bogen kan bestilles på hjemmesiden www.addison.no eller hos:

Bestyrelsesmedlem i Morbus Addison Forening, Norge
May Elin Hovlandsdal
Dampsagveien 11
2004 Lillestrøm Norge
Tlf. 004763003564

E-post: [email protected]

Den koster 100 Dkr. + Porto og eks. Gebyr på 75 kr.

Patientens bog

Patientens bog er en guide til et sikkert behandlingsforløb. Bogen rummer de 4 hovedafsnit: Mine data, Dit behandlingsforløb, Redskaber samt Patientrettigheder. Alle med mulighed for såvel nuværende som fremtidige data. Desuden beskrivelse af hvordan bogen kan bruges samt en mængde nyttige informationer hjemhørende under førnævnte punkter.

Bogen er fremstillet i holdbart materiale, hvilket kunne sikre den en lang levetid og dermed rumme oversigt over et længere sygdomsforløb.
Alt i alt en bog der vil kunne bruges af mange forskellige mennesker.

Dansk Patientsikkerhed og Trygfonden udgiver bogen 
Endvidere rummer
www.patientsikkerhed.dk
flere interessante oplysninger og links.