Landsmødet 2017

Af Yelva Bjørnholdt Jensen, formand

Fra et børnefamilie perspektiv

I år havde bestyrelsen prøvet at lave nogle aktiviteter for børnefamilierne på en lidt anden måde. I stedet for en udflugt for hele familien, så var det kun børnene, der tog af sted. Imens blev forældrene på kursuscenteret.

Den øvelse havde to formål. Dels at give børnene mulighed for at være sammen uden forældrene og prøve nogle grænser af, dels at give forældrene mulighed for at tale sammen – også om det, der er sårbart og svært, uden at der var små ører i nærheden.

Børnene tog på tur til et lokalt teambuildingsfirma. Her prøvede de en masse forskellige ting, hvor fokus var på at bakke hinanden op og rykke egne grænser. Ifølge dem selv så havde de en rigtig god dag, hvor der blev prøvet meget nyt. Dem, der stod for det, var især overraskede over, hvor omsorgsfulde børnene var overfor hinanden, og hvor gode de var til at få alle med på trods af de store aldersforskelle. Rigtig dejligt at høre.

Imens havde forældrene besøg af Helle Hugo Meier fra Børnecancerfonden. Helle er uddannet familieterapeut og arbejder til hverdag som syge plejerske på Rigshospitalets afdeling 5054, som flere af familierne har stiftet bekendtskab med. Det var et par gode timer, som var givet godt ud.

Min mand og jeg deltog også, og den erkendelse jeg sidder tilbage med ud fra et forenings perspektiv er, at børne familierne virkelig trænger til at snakke med hinanden og har rigtig god gavn af det.

Ingen kan se på børnene, at de har en kronisk sygdom, men forældrene ved det og er altid en lille smule på vagt. Det slider, og man trænger til at tale med nogen, som kender det på egen krop. Som ved, at omgangssyge ikke er ’bare lige’, og som ved, at ikke al træthed handler om at komme ordentlig tid i seng.

I det kommende år vil vi i bestyrelsen arbejde på, om vi kan prøve at få stablet en familie weekend på benene igen – i lighed med, hvad man tid ligere har gjort. En del nye fami lier er kommet til, og vi har rigtig god gavn af fællesskabet i Hypofysenetværket.