Om Hypofyse Netværket

Hvem er vi?

Hypofysenetværket er en patientforening bestående af 181 medlemmer, som henvender sig til alle mennesker med hypofysesvigt i form af bl.a. hypofyseadenomer, akromegali og prolaktinom. Formålet med foreningen er at skabe et netværk af mennesker med samme sygdom og at videregive sygdomsrelateret information til medlemmerne.

Foreningens historie

Hypofysenetværket blev stiftet i 1992 af to kvinder, som begge havde diagnosen akromegali. Dengang fandtes der kun en patientforening for mennesker med særlig sjældne lidelser, som hypofysepatienter kunne melde sig ind i. Derfor mente de, at der var behov for en patientforening, der udelukkende henvendte sig til hypofysepatienter. Foreningen udviklede sig og voksede med årene, flere medlemmer kom til, og i 1997 blev det første landsmøde afholdt.
Siden stiftelsen og det første landsmøde er der sket mange ændringer i foreningen. Der har været forskellige formænd gennem tiden; Britta de første år, herefter Margrethe Skov, Hanne Ulrich, Anette Lorentzen, Tove Jensen og nu, Peter Brøndum. Bestyrelsen har ligeledes også ændret sig. Desuden havde børnefamilierne tidligere udover landsmødet også mulighed for at deltage i en børneweekend. Pga. manglende tilskud fra kommuner måtte mange familier melde fra, og der var derfor ikke længere nok tilmeldte. Siden for få år siden har der kun været et landsmøde. Stedet, hvor landsmøderne og børneweekenderne blev afholdt, har også ændret sig, og de er bl.a. blevet afholdt i Grenå, Ebeltoft, Holbæk, København, Odense, Middelfart og Nyborg.
Fælles for landsmøderne fra de første år og nu er, at de er særdeles givtige for medlemmer og pårørende. Foreningen er i dag god og velfungerende med mange medlemmer, god stemning og en god økonomi. Hvor formanden tidligere varetog stort set alle opgaver i foreningen, er disse nu blevet uddelt indbyrdes i bestyrelsen. Det er en væsentlig forskel og forbedring i forhold til tidligere. Desuden har bestyrelsen nu også mulighed for at arrangere to dagsmøder årligt, hvilket bestyrelsen og medlemmerne er meget glade for.